урынга

 • 1Урынга — Характеристика Длина 45 км Площадь бассейна 432 км² Бассейн Каспийское море Водоток Устье Урга  · Местоположение 48 км по правому бере …

  Википедия

 • 2урынга — сущ., кол во синонимов: 1 • река (2073) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 3җыелу — 1. (Җыю) 2. Күп җан иясенең бер урынга килүе, туплануы, барысы бергә бер тирәдә булу. Тамып яки төрле яктан агып килеп, бер урынга тулу 3. Аз азлап, билгеле бер сумма тәшкил итү, туплану. Берсе өстенә берсе өстәлеп арту, күбәю. Бар ителү, күпләп… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 4кунаклау — I. 1. Кош корт тур: берәр биек урынга очып менеп утыру. Төн үткәрү өчен берәр биек урынга куну (тавыклар тур.) 2. күч. Биегәеп торган берәр урынга менеп утыру. Урын алып утыру креслога к. . II. КУНАКЛАУ – Кунак булып бераз тору …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5бару — 1. Билгеле бер юнәлештә хәрәкәт итү; юнәлешле хәрәкәттә булу. Ераклашу, китү: киресе: килү 2. Нин. б. объектка юнәлү яки шуңа җитү калага б. . Кем. б. каршына (катына) килү 3. Нин. б. эш башкару максаты белән, берәр якка юнәлү, юлга чыгу яки юл… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 6басу — I. и. Культуралы үсемлекләр үстерелә торган җир мәйданы, иген кыры. Иген кырының аерым бер иген үскән өлеше үлән басуы. БАСУ КАПКАСЫ – Авылдан кырга чыгу юлларында корылган капка, кыр капкасы. II. БАСУ – ф. 1. Аякка калкыну, вертикаль хәлгә килү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 7беркая — рәв. 1. Һичкая, бернинди урынга, һичбер җиргә 2. Кая да булса, берәр җиргә, урынга беркая үтмәк булалармы? 3. диал. Беркайда, һичкайда …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 8биләү — I. ф. 1. Нәрсәгә дә булса (мәс. җиргә, мөлкәткә) ия булу 2. күч. Үзеңә җәлеп итү, буйсындыру, чолгап алу (уйлар, хисләр һ. б. ш. тур.) 3. Нин. б. урынга урнашу, шул урынга ия булу. Билгеле бер территорияне алып тору, каплау. БИЛӘҮЛЕ ПАР –… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 9җанландыру — 1. Тын яткан урынга җанлылык кертү, шаулап торган урынга әйләндерү; тормыш, күңеллелек бирү; җанлы итеп күрсәтү 2. Дәртләндерү, дәрт, илһам бирү 3. Нин. б. эшне көчәйтеп, үстереп җибәрү 4. Узган булганны яңадан күз алдына китерү; фактлар белән… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 10җирләшү — 1. Нин. б. урынга урнашу, утыру ишек төбенә җирләштек 2. Нин. б. урынга урнашып яши башлау, төпләнү Уфада җирләшеп калган 3. Һавадан җиргә төшү, җир өстенә төшеп утыру парашют белән төшеп җирләшү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге